MENU
home

Stavajce gazdo

S akordami
Čistý text

1.Stavajce gazdo, stavajce hore,
jaka vešelosc na vaším dvore.G7
/: CŠicke oGvečky aše pokoFcili,
C#dim/Ešicke jahdničky GpodonaCšali.G7 :/
C G a F C/E d G C G7

2.CĽem tota ejedna d/Fmala baGránaka.G/H
CCo pila evodu d/Fod gazdy Gz jarCka.G/H
/: CStavajce Ggazdo, astavajce Fhore,
C/Ejaká vedšelosc Gna vaším Cdvore. :/