MENU
home

Strhni ma

R:  Strhni ma do svojej lásky Kráľ,
nech nerozmýšľam len utekám za tebou, len za tebou.

1.  Prosím, buď teraz so mnou,
už vidím, mal si pravdu, viem, dlho som bol preč.
2.  Prosím, zaveď ma domov,
chcem byť zas tvojím synom, zlož vinu z mojich pliec.

M: Ja som, kto som, lebo Ty si, kto si.
Ja viem, kto som, lebo Ty Kráľom si.
Nebies Kráľ, môj nebies Kráľ.