MENU
home

Súcit nekonečný

1.ASúcit nekonečný, D2milosťou si ty.
ASladkým odpustením, D2vernosť bez hraníc
f#vo mne EprítomD2ná.

2.Ty si Otec mocný, Kráľ, čo lieči nás.
Spasiteľ si nežný, obeť prečistá za mňa slávená.

R:ADnes sa dávam D2celýE, všetko, Ačím som,
do tvojich D2 rúk vkladámE.
Ty si Azískal D2život Emôj,
svoje f#áD2no dnes ti EAvam