MENU
home

Svadobná III

S akordami
Čistý text

1.GMoje srdce šťastím hžiari, do zvukov Czvonov jeho tlkot Gznie
si tak Gkrásna tu, pri olhtári, túžim Cpovedať ti vyznaGnie,
ev modlitbách som prosil ho zázrak, Ca znamenie z neGba,
Boh avypočul raz moje emodlitby, Ca posalal mi TeDba.

2.GPred oltárom stojíš hso mnou, srdce mám Cnaplnené radosGťou,
tak veľmi Gmilujem ťa moja hláska, spojeCní sme Božou milosDťou,
všetky ekrásne sny ti vkladám hdo dlaní, Ca s nimi život Gmôj,
aty ho svojou láskou eochrániš, Cje to aaj život Dtvoj.

R:hChvíľa nádherená, svetlo Csviec a aobrúčok Dpár,
hvšetko krásne ev nás dávame Cteraz ana olDtár,
Bože Cprosíme Ťa, v tejto Dchvíli príď, Gpríď a Dzostúp k enám,
nech tvoje Cpožehnanie, ako Gslnka lúč, na našej aceste Dsvieti Gnám.

3.GOtec so mnou si sa hhrával, dal si mi Cveľa dobrých múdrych Grád,
mama Gprebdela si mnoho hnocí, láskou Cliečila bolesť aj Gpád,
teraz eďakujeme spolu hza lásku, Cza domov detských Gkrás,
za avieru, ktorú ste nám edávali, Cnavždy azostane v Dnás. R:

Koniec:nech Tvoje Cpožehnanie ako Gslnka lúč na našej aceste Dsvieti Gnám.

Noty: zbor,