MENU
home

Svadobná III

S akordami
Čistý text

1.GMoje srdce šťastím Hmižiari, do zvukov Czvonov jeho tlkot Gznie
si tak Gkrásna tu, pri olHmitári, túžim Cpovedať ti vyznaGnie,
Emiv modlitbách som prosil Hmio zázrak, Ca znamenie z neGba,
Boh Amivypočul raz moje Emimodlitby, Ca posAmilal mi TeDba.

2.GPred oltárom stojíš Hmiso mnou, srdce mám Cnaplnené radosGťou,
tak veľmi Gmilujem ťa moja Hmiláska, spojeCní sme Božou milosDťou,
všetky Emikrásne sny ti vkladám Hmido dlaní, Ca s nimi život Gmôj,
Amity ho svojou láskou Emiochrániš, Cje to Amiaj život Dtvoj.

R:HmiChvíľa nádherEminá, svetlo Csviec a Amiobrúčok Dpár,
Hmivšetko krásne Emiv nás dávame Cteraz Amina olDtár,
Bože Cprosíme Ťa, v tejto Dchvíli príď, Gpríď a Dzostúp k Eminám,
nech tvoje Cpožehnanie, ako Gslnka lúč, na našej Amiceste Dsvieti Gnám.

3.GOtec so mnou si sa Hmihrával, dal si mi Cveľa dobrých múdrych Grád,
mama Gprebdela si mnoho Hminocí, láskou Cliečila bolesť aj Gpád,
teraz Emiďakujeme spolu Hmiza lásku, Cza domov detských Gkrás,
za Amivieru, ktorú ste nám Emidávali, Cnavždy Amizostane v Dnás. R:

Koniec:nech Tvoje Cpožehnanie ako Gslnka lúč na našej Amiceste Dsvieti Gnám.

Noty: zbor,