MENU
home

Svätojánske mušky

1.(ona)Keby si usmial sa, potom plakal,
budem ti radosťou a silou draka,
čo nehu neničí, len na ňu čaká,

2.Keby si vzchopil sa a potom padol,
budem ti oporou, čo nejde nadol
a jarnou prechádzkou, voňavým sadom.

R:Všetkým, čím chcem ti byť, buď mi tiež v láske,
stačí, že svetlom nám budú mušky svätojánske,
buďme dôkazom, že dá sa v každom veku,
naivne, detsky, prekračovať rieku.

3.(on)Keby si vo svetle alebo v noci,
budem tvoj bezpečný a verný pocit,
neboj sa strachu, nemá kľúč k moci.

4.Keby si vo voze alebo v koči,
budeš mi klenotom pre moje oči,
budeš mi bezpečím, kde vždy rád vkročím.

R:Všetkým, čím chcem ti byť, buď mi tiež v láske,
stačí, že svetlom nám budú mušky svätojánske,
buďme dôkazom, že dá sa v každom veku,
naivne, detsky, prekračovať rieku.

5.(on)Keby si v tichosti alebo v hluku,
podám ti zakaždým len moju ruku,
(ona)všetkým, čím vieme byť, posypme lúku.

R:Všetkým, čím vieme byť, buďme si v láske,
stačí, že svetlom nám budú mušky svätojánske,
buďme dôkazom, že dá sa v každom veku,
naivne, detsky, prekračovať rieku.