MENU
home

Svätosť je

DSvätosťGje, svätosť Aje to, po čom Gtúžim. DSvätosť Gje, čoApotrebujem.
Svätosť je, svätosť je to, čo chceš odo mňa Ty.

R:
/:Vezmi Dsi Gmoje Asrdce,vezmi Dsi Gmoju Amyseľ,vezmi Dsi Gmoju Avôľu,Gchcem Dbyť GTvojím,APane:/

Vernosť..
Pravda..