MENU
home

Svätosť je

DSvätosťGje, svätosť Aje to, po čom Gtúžim. DSvätosť Gje, čoA potrebujem.
Svätosť je, svätosť je to, čo chceš odo mňa Ty.

R:
/:Vezmi Dsi Gmoje Asrdce, vezmi Dsi Gmoju Amyseľ, vezmi Dsi Gmoju Avôľu, Gchcem Dbyť GTvojím, APane:/

Vernosť..
Pravda..