MENU
home

Svätosť je

1.DSvätosťGje, svätosť Aje
to, po čom Gtúžim.
DSvätosť Gje, čoA potrebujem.
Svätosť je, svätosť je
to, čo chceš odo mňa Ty.

R:/: Vezmi Dsi Gmoje Asrdce,
vezmi Dsi Gmoju Amyseľ,
vezmi Dsi Gmoju Avôľu,
Gchcem Dbyť GTvojím, APane :/

2.Vernosť..

3.Pravda..