MENU
home

Svätý 01

ASvätý, c#svätý, f#svätý je DPán, hBoh všetkých E4svetov.E
APlné c#sú nef#besia i Dzem htvojej E4slávy.E
AHosana, hosana, hoc#sana, hosana, hoDsana Ena výAsostiach!E
AHosana, hosana, hoc#sana, hosana, hoDsana Ena výAsostiach!E
PožeAhnaný, Dktorý priEchádza v mene Pánovom.
AHosana, hosana, hoc#sana, hosana, hoDsana Ena výAsostiach!E
AHosana, hosana, hoc#sana, hosana, hoDsana Ena výAsostiach!