MENU
home

Svätý 02

GSvätý, svätý, Csvätý, Edimsvätý
GPán, Boh avšetkých DsveGtov.
GPlné sú CnebeEdimsia i zem
Gtvojej aslá-DáGvy.
HoD#saFna, hoGsana, hoFsana na CvýsoDstiach!
GPožehnaný, Cktorý Edimprichádza
Gv mene aDnoGvom.
HoD#saFna, hoGsana, hoD#sana na FvýsoGstiach!