MENU
home

Svätý 03

ESvätý, svätý, svätý, je D\EPán, Boh C\Evšetkých sveEtov.
Plné sú, nebesia i D\Ezem tvoC\Ejej sláEvy.
Hof#saAna na výsosEtiach!
Hof#saAna na výsosEtiach!
EPožehnaný, ktorý prichádza v meD\Ene C\EPánoEvom.
Hof#saAna na výsosEtiach!
Hof#saAna na výsosEtiach!