MENU
home

Sviatosť tela tajomného / Ctíme túto sviatosť

1.Sviatosť tela tajomného veleb, jazyk, vdačne chváľ
Veleb predrahú krv jeho, ktorú za nás vylieva.
On plod lona panenského slávny, dobrý, večný Pán.

2.Nám je daný, narodený z čistej Panny Boh a Kráľ,
chodieval po tejto zemi, slovo pravdy rozsieval.
Deň pred svojím umučením zjavil, jak nás miloval.

3.Keď si sadol večer k stolu, s učeníkmi večeral
a baránka jedli spolu, jak zákon predpisoval.
Poslednú im zjavil vôľu: za pokrm sa všetkým dal.

4.Slovo v tele slovu dáva moc chlieb v telo premeniť,
z vína sa krv Krista stáva, akože to pochopiť?
Čisté srdce viera pravá sama stačí presvedčiť.

5.Ctime túto sviatosť slávnu, zbožne skloňme kolená,
bohoslužbu starodávnu nahraď nová, vznešená.
Pomôž zmyslom, ktoré slabnú, viera s láskou spojená.

6.Otcu, Synu jedinému, chvála buď a plesanie,
sláva, moc a česť ich menu, taktiež dobrorečenie.
Od obidvoch poslanému rovnaké buď uctenie. Amen.