MENU
home

Svieca

1.Viera je sviecou, čo krásne tlie, v niekom vždy žiari. no v niekom nie.

Boží Duch vdýchol do nás ten zázrak, tak svieť tou sviecou, kým svetlo máš.

R:Svieťme tou sviecou, nech môžme prejst‘ tmou, vráťme si nádej, ktorú Boh má,
Svieťme tou sviecou, nech stále tlie v nás, veď nás vierou až do krásnych čias,
svieť nám, veď nás až do krásnych čias.

2. Tvoj brat je v núdzi, nádej mu zháša, tak príď mu pomôct‘ zas miesto nájsť.

Buď stále blízko, svetlo lásky svieť nám, nech vieme kráčať, kam kráča Pán.

R:….(Vráťme si vieru…)

Až do krásnych čias.

3. Všetci sme niečí, Boh nás tu spája, no tak svieťme všetkým, svetlom nádherným.

Prosme Pána s vierou, prosme Pána s láskou, nech nám dá múdrosť, vždy, do zlých dní

R:….(vráťme e si nádej…) 2x
Až do krásnych čias.