MENU
home

Svieť svetlo v tmách

1.GTen, ktorého sme G2uzreli, bol C2Pán,
ten, D4ktorý sa nás Ddotkol, cíGtil ho každý z G2nás.
Ten, Gktorého sme G2počuli,bol C2Pán,
ten, D4s ktorým sme sa Dstretli v Ghĺbke asvojích hsŕdc.
C2Práve o ňom svedčíme aj hvám,
jeho eslávny majesC2tát nad asvetom žiari D4nám. D

2.GKoľkí si zakrýG2vajú svoju C2tvár,
D4koľkí žijú v Dtmách, Gblúdia v prázdnoG2tách.
Nech Gmôžu opusG2tiť beznádej C2dní,
tak D4poďme bratia, Dsestry, nech sme Gvšetci apriateľhmi.
C2Spolu môžeme stáť proti hbúrkam,
a edo sŕdc plných C2tmy povoaláme svetlo D4dní. D4

R:GSvieť svetlo G2v tmách, esoľ zeme daj nám,
mračaná sa rozplynú, keď Fpríde láska k D4nám. D
GSvieť G2svetlo v tmách, ePán je ním sám,
za nás Božou žiarou Jeho Csvetlo
svieti D4každý Ddeň aj C2vám. C

3.GKoľkí sa cítia G2prázdni, hľadaC2jú,
no D4pravý zmysel Dciest Gstále strácaG2jú.
GStačí iba G2chvíľku s nimi C2ísť,
poD4núknuť zopár Dslov na Gpríbeh o azranehní.
C2Možno by v tých slovách plných hlásky
o echleba lámaC2ní boli ahneď zachráneD4ní. D

4.Soľ bez chuti je prázdna, bezmocná
a lampa zhasnutá je moci zbavená.
Nech naše srdcia požehnané sú,
nech nám v modlitbách dá Boh silu víťaznú.
Nech v pravde stojí dielo našich rúk,
nech vládne láska nám, nech obnoví svet náš Pán.