MENU
home

Tam, tam pred tvoju svätú tvár

R:Tam, tam pred tvoju svätú tvár, kde mi vravíš:
„Mám ťa rád“, tam sa večer ponáhľam.
Tam, keď tam stojím v tichu sám
a tvoj pokrm prijímam, tam sa často modlievam.

1.Odpusť, že zrádzam tvoje slová,
odpusť, že nepodávam pohár,
odpusť, že som dnes brata urazil.
Odpusť, že zabúdam na teba,
odpusť, že nedúfal som v teba,
odpusť mi, Pane, lásku nevernú.
2.Vďaka, že odpúšťaš mi znova,
vďaka, že poznám tvoje slová,
vďaka, že môžem znova začínať.
Vďaka za bratov a za sestry,
vďaka, že poznám koniec cesty,
vďaka, že som sa vôbec narodil.
R:2 Tam, tam pred tvoju svätú tvár, kde mi vravíš:
„Mám ťa rád“, tam sa večer ponáhľam.
Tam, som tak šťastný a nie sám,
veď k nám všetkým prichádzaš, láskou všetkých objímaš.