MENU
home

Tichá noc

1.CTichá noc, svätá noc!
GVšetko G7spí, Cvšetko C7sní,
Fsám len svätý bdie Cdôverný C7pár,
Fstráži Dieťatko, Cnebeský C7dar.
GSladký G7Ježiško aspí,D7sní,
Cnebesky Gticho spí,Csní.

2.Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu.

3.Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar,
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení,Boh Syn,
Ježiško,Láska, Boh Syn!

Noty: Zbor,
Hlasy:
Soprán stiahni noty
Alt stiahni noty
Tenor stiahni noty
Bas stiahni noty