MENU
home

Tiekla voda / Zrel som vodu – 484

1.Tiekla voda z pravej strany svätyne, aleluja,
krstom v nej sme povolaní k nevine, aleluja.

R:Zmiluj sa nad nami, Bože, v nekonečnej milosti,
zľutovanie tvoje môže zotrieť naše necnosti.

2.Zrel som vodu z pravej strany chrámu tiecť, aleluja!
Spásu našli ňou týkaní, spievajú: Aleluja!

R:Nado mnou sa zmiluj, Bože, v nekonečnej milosti,
zľutovanie tvoje môže zotrieť moje nečnosti.