MENU
home

To čo vyspievať túžim

1.To čo Cvyspievať túžim je nad Grozum môj,
preto v Ami7bázni sa skláňam a spieEmi7vam svoj žalm,
veď pre mňa Fmaj7príbytok máš v nebi C alebo Ami7prichystaný
a Gprídeš znova Gsus4vziať si ma a Gbudem s Tebou naveky.

2.Nové nebesia stvoríš a tiež novú zem
nikto nebude staré už spomínať chcieť.
Baránok nás bude pásť, vodiť k prameňom vôd
a nikdy viacej krik a plač už nezazneje večnosťou.

3.Malé chlapča povedie teľa aj lvíča
nič už neuškodí nám, smrť moc tam nemá.
Na lúke jahňa a vlk spolu budú sa pásť
a sám Boh zotrie slzy nám a bude s nami prebývať!

4.Budem v zástupe, ktorý nik nevie sčítať
v bielom rúchu pred tvárou tam Baránka stáť,
spievať Mu s palmou v rukách nový nádherný žalm
a s ním a Jeho vernými na veky vekov kráľovať!