MENU
home

To je čas Vianoc ( slová o rodine )

1.Nech príde k nám Avšetkým vzácna spráhva,
že prichádza Eniekto, kto lásku dáAva.
Do všetkých Drodín tíško vkĺzene,
naplní Ašťastím srdcia prázdDne.

R:Tak prežime Gsviatky, sťa dotyk BoAží,
lásku a enádej Gnám do sŕdc vloDží.E

2.Veď podstata Vianoc nespočíva v tom,
že izbu zdobí Vianočný strom.
Že bručká sú plné a telka beží,
podstatou Vianoc je Dieťa, Ježiš

R:Tak prežime sviatky, sťa dotyk Boží,
lásku a nádej nám do sŕdc vloží.

3.Tak to je čas Vianoc ten nádherný čas,
keď oco je s mamou a ľúbia nás.
Láska, to nie je len prázdny cit.
Obetou máme život naplniť.

{ref2}Myslieť na iných viac, než na seba,
premeniť srdce na kúsok chleba

Koniec:Krásne sviatky, plné lásky, Krásne sviatky Vám …