MENU
home

Toto je telo a toto je krv

R:DToto je telo a Atoto je ekrv,
Hčo edávaš za mňa na oltár, hSpasiteľ môj,
Gpravý Boh za pokrm Dľuďom sa hdal,
eaby večný život v Anás zachoGvaDal.

1.Keď už Dposlanie hspásy vrAcholí,
Ježiš hpozdvihol G7víno a A4chliAeb.
Ono hkrvou a Gtelom sa hstáva,
aby Ddo svetla hmohli sme A4preAejsť.

2.Na zem zostúpil, v chlebe sa delí,
v sebe dedičstvo nám daroval,
aby nikto z nás neminul cieľ,
aby nikto z nás nehladoval.

3.Iba vo viere rozpoznať musím,
že si skutočne tu prítomný,
v tomto posvätnom chlebe a víne,
Vykupiteľ môj oslávený.

4.Naše ústa nech vždy ohlasujú
veľký zázrak čo urobil Pán,
že nás zapálil ohnivou láskou,
že sa ponúka svetu i nám.