MENU
home

Toto všetko o tebe je

1.EmiToto všetko Do tebe je,
AmiJežiš verný Gpriateľ môj,
Amizato, že si vzdal sa slávy,
Emiv ľudskom tele Dprišiel k nám,
Emisluhom sa stal, Dponížil sa,
Amina kríži mrel Gza hriech môj,
Amikým ja som pre seba žil,
Emisvoju slávu Dnaháňal.

R:Preto Emiteraz tu stojím
Tebou Cpremenený,
v mojich Ami7ústach je chvála,
v mojom Csrdci Tvoj Dkríž,
Tvoje Emiprebité ruky,
Tvoja Cpreliata krv,
Tvoja Ami7najhlbšia láska vraví,
Caký si vznešený DPán.

2.Bol si Emiopustený,Dpohanený,
Amipokušaný Gnemocou,
Amipred ktorým si skrývali tvár,
Emipred ktorým svet Dnekľakal.
EmiTy si vzal na Dsvoje plecia,
Amineprávosti Gvšetkých nás,
Amia my sme si kráčali
Emipo svojich vlastných Dcestách.

R:Preto Emiteraz tu stojím
Tebou Cpremenený,
v mojich Ami7ústach je chvála,
v mojom Csrdci Tvoj Dkríž,
Tvoje Emiprebité ruky,
Tvoja Cpreliata krv,
Tvoja Ami7najhlbšia láska vraví,
Caký si vznešený DPán.