MENU
home

Tu ma máš, pošli mňa

1. Keď Ti svoj život odovzdám, do neba zavolám a anjeli ma odprevadia na cestu, ktorou mám ísť, ktorou kráčať mám, bez strachu a v odhodlaní. Tu ma máš, pošli mňa. Tu ma máš, pošli mňa.

2. Ja Ti svoj život odovzdám, do neba zavolám a anjeli ma odprevadia na cestu, ktorou mám ísť, ktorou kráčať mám, bez strachu a v odhodlaní. Tu ma máš, pošli mňa. Tu ma máš, pošli mňa.

R: Tu ma máš, pošli mňa.  3x
Moje srdce je ochotné.

Dávam ti svoje srdce, načri a pokrop ma.

M: V mojom srdci mi vládneš na tróne.
V mojom srdci mi vládneš na tróne.
S mocou mi kraľuješ a vládneš, preto budem hlásať:
že si väčší ako som ja, že si mocnejší ako môj strach,
ty si mocnejší ako si myslím za mňa sa postavíš,
keď ťa vyznám, vždy sa priznáš, vždy sa priznáš.