MENU
home

Ty ma nesieš sám

S akordami
Čistý text

1.GTy ma nesieš Csám, tebe Dveriť Gsmiem,
ty mi pomáChaš, keď ma Dláka Emihriech.
Ty sa D/F#dotýkaš Chviezd aj detských Gsĺz, ty Dpochopiť Cvieš.
2.GTebe ustúCpia temné Dmraky Gs tmou,
ty utíCšiš búrky Dnado Emimnou.
Tebe D/F#nemôže Cvziať tvoju slávu Gnik, ani Dtvoj majeCstát.
R:Ja chválu tebe Gvzdám, pred iným sa neskloDním,
tvoje meno v srdci Emimám, tvoje meno vysloCvím.
Ja chválu tebe Gvzdám, aby tvoj Duch prúdil Dmnou,
aby uzdravený Emibol, kto sa D/F#skloní pred teCbou