MENU
home

Ty napĺňaš chválou naše ústa

DTy napĺňaš Gchválou naše Dústa,
DTy napĺňaš Emivďakou naše Asrdcihmia.
Ó, Pane Anáš Gpríď k Dnám,
svoju sláAvu Gzjav hminám,
vo svojej Gsláve Svätý ABože prídi k DD7m.

Tvojej Gslávy Aprúd prúdi k DD7m,
viac, než Gokraj ATvojho rúcha Hmivnímame.
Ty máš Gtrón na F#chválach, veď preHmibývaš Avšade Gtam,
kde Ťa v DDuchu a v Apravde vzývaD