MENU
home

Ty si Pánom mojich dní

R:Ty si GPánom Cmojich Ddní, ty EminapĺCňaš ma Dláskou
Ty si GPánom Cmojich Ddní, po svojich Ccestách vedieš Dma
Ty si GPánom Cmojich Ddní, keď Ťa Emivolám, Cvždy si Dblízko
Ty si GPánom Cmojich Ddní, Tebe Cpatrím so Dvšetkým čo Gmám

1.AmiPríliš dlho Gsom už slúžil Amipánom Gfalošným
Amipríliš dlho Gsom bol spútaD
AmiTy si mi Gputá zlámal, AmiTy si ma Goslobodil
AmiTy si ma Hmivyviedol Fdo víťazných Hdní