MENU
home

V srdci to viem

S akordami
Čistý text

1.MôjA Pán,A2 môj ABoh, ja Dna Teba zrak upieEram,
TyA môjA2 si Azdroj, Dinde už nehľaEdám.

M:DV Tebe Enádej mám, DTy si viacA než si Emôžem Apriať,
Dv Tebe Enachádzam Dkaždý F#mideň všetko, čo Echcem.

R:V srdci to Aviem ETy si môjF#mi Boh,
z Tvojich rúk Dnemôže nik vytrhEnúť.
Ty si môj Adiel, Ev Tebe mám F#mi dosť,
na Tvoju Dlásku sa smiem spoľaEhnúť.