MENU
home

V srdci to viem

S akordami
Čistý text

1.Môj APán, E/G#môj f#BohC#/E, ja Dna Teba hzrak upieE4ramE,
Ty Amôj E/G#si f#zdrojC#/E, Dinde už hnehľaE4dámE.
DV Tebe f#nádej Emám,
DTy si f#viacnež si Emôžem Apriať,
Dv Tebe f#nacháEdzam
Dkaždý f#deň všetko, čo E4chcem.

R:EV srdci to Aviem ETy si môj f#Boh,
Az Tvojich rúk Dnemôže hnik vytrhE4núť.
ETy si môj Adiel, Ev Tebe mám f#dosť,
Ana Tvoju Dlásku sa hsmiem spoľaE4hnúťE.