MENU
home

Vďaka za Tvoj kríž, ten nás vykúpil

S akordami
Čistý text

1. Vďaka Gza Tvoj kríž, Cten nás Gvykúpil,
Ty si dvydal nám seba asamého. /: CÓ, Pane Gnáš :/
Naše skutky zlé si nám odpustil,
krvou očistil, všetko zabudol. Ďakujem, ďakujem.

R: Pane, emám Ťa rád, vážne Gmám Ťa rád,
stále apoznávam jak Ty miluješ DnásD7,
hlbokou eradosťou srdce Gnapĺňaš,
ale anajväčšie je to, že poznáDvam D7Tvoju lásku k Gnám.

2. Pre moje choroby Ty si trpel sám,
bys zahnal strach, lásku vylievaš. /: Ó, Pane náš :/
Úloha skončila, Ty si víťazom,
Ty nám dávaš rásť, z vody živej piť. Ďakujem, ďakujem.