MENU
home

Vďaka za Tvoj kríž, ten nás vykúpil

S akordami
Čistý text

1. Vďaka Gza Tvoj kríž, Cten nás Gvykúpil,
Ty si dvydal nám seba asamého.
Ó, Pane Gnáš, Có, Pane Gnáš.

Naše Gskutky zlé Csi nám Godpustil,
krvou dočistil, všetko azabudol.
ĎakuGjem, CďakuGjem. D7

R: Pane, Gmám Ťa rád, vážne emám Ťa rád,
stále apoznávam jak CTy miluješ D4násD7,
hlbokou Gradosťou srdce enapĺňaš,
ale anajväčšie je Cto, že poznáD4vam D7Tvoju lásku k Gnám.

2. Pre moje Gchoroby CTy si Gtrpel sám,
by si dzahnal strach, lásku avylievaš.
Ó, Pane Gnáš, Có, Pane Gnáš.

Úloha Gskončila, CTy si Gvíťazom,
Ty nám ddávaš rásť, z vody aživej piť.
ĎakuGjem, CďakuGjem. D7