MENU
home

Veľa je tých

R:Veľa je Gmitých,
Cktorí čakajú Fna evanAjelium.
DmiVeľa je Gmitých,
Cktorí Ťa čakaDmijú.

1.DmiNaplň si srdce Gmisvoje
Cpo okraj radostnou FzvesAťou
a Dmipoď volá ťa GmiPán,
Apripraviť mu v ľuďoch Dmimiesto
a poď volá ťa GmiPán,
Apripraviť mu v ľuďoch Dmimiesto.
R:

Poď posiela ťa Pán,
pripraviť mu v ľuďoch miesto,
svojím životom máš,
vždy kázať o ňom svedectvo.
Celým životom skús
vždy kázať o ňom svedectvo