MENU
home

Velebí moja duša Pána

R:Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

1.Lebo zhliadol na moju biedu
blahoslavená je tá ktorá verí v jeho slovo
a hovorí áno pre jeho vôľu.

2.Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo je večné.
A jeho milosrdenstvo je večné, a jeho milosrdenstvo je večné.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, ktorí pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.