MENU
home

Velebí moja duša Pána

R:GVeleDbí moja Aduša Páhna a môj duch jaGsá v Bohu, Dmojom SpasiteAľovi. 1.hLebo zhliadol na moju biedu Dblahoslavená je Atá ktorá vehrí v Gjeho sloDvo A2 a hovorí GáAno Gpre DjeAho vôGľu.

2.Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo je večné.
A jeho milosrdenstvo je večné, a jeho milosrdenstvo je večné.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, ktorí pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.