MENU
home

Vezmi moje srdce

ee/GC7GeD
1.eKeď vstúpim do tvojej hĺbky, avoda ma obmyje
Gv tôni Tvojej slávy moje Dsrdce znova ožije
eVykročím do neznáma, aláska ma povedie,
Gdo tvojho srdca Pane, kde Dvečná pieseň znie.(2x)
ee/GC7GeDh
eKeď vstúpim do tvojej Dhĺbky, avoda ma obCmyGje
v tôni tvojej eslávy moje Dsrdce znova ohžieje
eVykročím do nezDnáma, aláska ma poCveGdie,
len v tvojej prítoemnosti, čo má Drobiť moje srdhce evie.

eVezmi moje e/Gsrdce C7dnes
chcem tebou nechať sa Gviesť
v tvojej blízkoesti chcem Drásť
túžim prekrohčiť svoj eprah.

eVezmi moje e/Gsrdce C7dnes,
chcem tebou nechať sa Gviesť,
tvoju lásku eprináDšať,
tam kam nedohpadá edážď.

eVezmi moje e/Gsrdce C7dnes
chcem tebou nechať sa Gviesť
v tvojej blízkoesti chcem Drásť
túžim prekrohčiť svoj eprah.

eVezmi moje e/Gsrdce C7dnes,
chcem tebou nechať sa Gviesť,
tvoju lásku eprináDšať,
htam kam nedopadá e/Cdážď.e/Gh/F#C7e/Gh/F#

C7Aj keď slabý som viem,
v tvojej láske strachu e/Gniet,
ani tma mnou neoh/F#trasie
tvoja láska Gvo mne C7rastie. (2x)

C7Aj keď slabý som viem,
v tvojej láske Dstrachu e/Gniet,
ani tma mnou neoh/F#trasie
tvoja láska Gvo mne arastie.

aAj keď slabý Gsom Cviem,
v tvojej láske Dstrachu e/Gniet,
ani tma mnou neoh/F#trasie
tvoja láska Gvo mne erastie.

eVezmi moje e/Gsrdce C7dnes
chcem tebou nechať sa Gviesť
v tvojej blízkoesti chcem Drásť
túžim prekrohčiť svoj eprah.

eVezmi moje e/Gsrdce C7dnes,
chcem tebou nechať sa Gviesť,
tvoju lásku eprináDšať,
tam kam nedohpadá edážď.

eVezmi moje e/Gsrdce C7dnes
chcem tebou nechať sa Gviesť
v tvojej blízkoesti chcem Drásť
túžim prekrohčiť svoj eprah.

eVezmi moje e/Gsrdce C7dnes,
chcem tebou nechať sa Gviesť,
tvoju lásku eprináDšať,
htam kam nedopadá edážď. ÓCó
GÓóóeóDó tam kam nedopadá edážď ÓCó
GÓóóeóDó

eKeď vstúpim do tvojej hĺbky, avoda ma obmyje
Gv tôni Tvojej slávy moje Dsrdce znova ožije
eVykročím do neznáma, aláska ma povedie,
Gdo tvojho srdca Pane, kde Dvečná pieseň znie