MENU
home

Vianočná prosba

1.CIba jeden Fvinš, Cjedno prianie Fmám,
Clen jednu Fprosbu k jasličkám Gposielam .
CNech zavládne Fláska a Cpokoj na sveFte,
Cuž žiadne Fslzy, už žiadne Gobete.

FNečakaj na Czázrak, keď žiaden Gnechodí,
Ftak otvor Csrdce a nádej sa Gnarodí.

R:Chráň Bože Ctento e/Hsvet,
nech v ňom už Fkrivdy Cniet.
FA brat Cs bratom znova sa dusmejú. G
Nech Láska Cspája e/Hnás,
nech pokoj Fvládne Czas
A Fzvony mieru – Gkrajinou zneCjú. C4 C

2.Predvianočný zhon, neverím zvláštnym snom,
vojny, hriech, bieda nech sa už zastaví.
Objavme to krásne, čo spája všetkých nás,
Ešte kým sme spolu, ešte kým je čas.

Slovo raní ako nôž naostrenej čepele,
vzťahy sú ako zvon z krehkej ocele.

R:Chráň Bože Ctento e/Hsvet,
nech v ňom už Fkrivdy Cniet.
FA brat Cs bratom znova sa dusmejú. G
Nech Láska Cspája e/Hnás,
nech pokoj Fvládne Czas
A Fzvony mieru – Gkrajinou zneCjú. C4 C