MENU
home

Víchor

1.Preíď ako mocná rieka,
neGch sucho zmení sa v dDážď, jarný Cdážď.
Neech láska premôže ma
Gako mocný hurikDán, hurikCán.

R:Sprav zo mňa víechor,
ktorý prišiel z púšte.
A váCmaj7šeň, ktorá siaha vyššie.
A láDsku, veď mojou túžbou je mať Ťa vCiac.
Len mať Ťa viac.

2.Prichádza mocná rieka
a sucho mení sa v dážď, jarný dážď.
Tvoja láska premáha ma
ako mocný hurikán, hurikán.

M:eUž vidím nový dážď.
GVidím nový dážď.
DPočujem hukot vody,
ktCorá sa valí na nás.
eJa vidím nový dážď.
GUž vidím nový dážď.
VsDtávam zo svojho strachu.
VeCrím, že uzriem Ťa zas. eGD
VeCrím, že uzriem Ťa zas.