MENU
home

Viera v Lásku v nás

S akordami
Čistý text

D G/D D G/D D e A

(Ženy)1.Nech Dv našich etmách je Drodina, čo Gsvetlo Dvnútri EzažíAna.
S ňou D/F#zvládnuť Gviem snáď D/Akaždý G/Htieň, jej hverný, ae/GleAluDja.

R:Vieru v GLásku Dv nás, nezmeGní žiaden Dčas,
spolu F#kráčajhme, aleeAluDja.
Vieru v GLásku Dv nás, nezmeGní žiaden Dčas,
spolu F#kráčajhme, aleeAluDja.

(Muži)2.DSpolu esme poDvolaní, Gzmúdrieť Dv Jeho EpoznaAní.
V kruhu D/F#rodiGny sme D/ApozvaG/Hní byť hsvätí, ae/GleAluDja.

R:Vieru v GLásku Dv nás, nezmeGní žiaden Dčas,
spolu F#kráčajhme, aleeAluDja.
Vieru v GLásku Dv nás, nezmeGní žiaden Dčas,
spolu F#kráčajhme, aleeAluDja.

(Všetci)3.DBuďme es Kristom Dv jednote a GhlásajDme o EistoAte,
tých D/F#večných Gprávd, aj D/Apo stýG/Hkrát nech hznie: ae/GleAluDja!

R:Vieru v GLásku Dv nás, nezmeGní žiaden Dčas,
spolu F#kráčajhme, aleeAluDja.
Vieru v GLásku Dv nás, nezmeGní žiaden Dčas,
spolu F#kráčajhme, aleeAluDja. H H7

(Všetci)4.ESilní f#stáť aj Ev trápení, ADuchom Ev nás byť F#v súzneHní.
A E/Gvieru Amať, sa E/HnevzdáA/C#vať, On c#žije, af#/AleHluEja.

R:Vieru v ALásku Ev nás, nezmeAní žiaden Ečas,
spolu G#kráčajc#me, alef#HluEja.
Vieru v ALásku Ev nás, nezmeAní žiaden Ečas,
spolu G#kráčajc#me, alef#HluEja.