MENU
home

Voláš ma stratiť všetko

S akordami
Čistý text

1. a Kráčal som dolinami, tam kde ma viazal C strach

Upínam zrak na hory a striasam si z nôh a prach

2. a Kráčal som dolinami, tam kde ma viazal C strach

Upínam zrak na hory, tak kde Ty a prebývaš.

3. a Volá ma kráčať hore, Ten čo je pravdou C právd

Nechať a stratiť všetko, čeliť Ti tvárou  a v tvár

 

{R} a Voláš ma stratiť všetko, F aby si všetko C dal

Tam kde sa rodí svetlo,G tam zrak svoj upieraam

A tak sa hory pýtam, F kto jej tú veľkosť C dal

Dnes pred Kráľom sa skloní G a ja Ti chválu vzdaám

 

{M} Zo zeme zdvihla sa česť a nohy obmyl už dážď

Ja viem kam idem, čo chcem na vrchu Teba hľadám, Teba hľadám