MENU
home

Všade tam kde sú

S akordami
Čistý text

1.GVšade tam, kde sú, Dľudia zídeGní,
v mene Ježiš, v Dláske zjednoteGní.
aPráve tam Boh ezasľúbil, Cže bude prítomGný.
CDnes viem, že Gnáš Boh je ana tomto Cmieste prítomD4ný.D

R:CPrivítajme Pána Gv tomto chráme,
Dnech ho Božia sláva Gnaplní,
Csvojmu Bohu spievaGme a hráme Dpieseň spaseGných