MENU
home

Všetko ti dávam Najvyšší

1.Všetko ti dávam, Najvyšší, všetko ponúkam, môj Pán,
z lásky dary prinášam, s láskou kladiem na oltár,
kladiem na oltár.

R:Môj Boh si ty, môj Pán večný,
chcem ťa chváliť, tvojim byť.
Ty síl mi daj, tvoj pokrm lieči,
ostaň vždy so mnou, môj Pán.

2.Tajomstvo lásky, spásy dar v chlebe, víne podávaš,
za to, Otče, vďačíme, žehnaj celý život náš,
celý život náš.

(záver) Môj Boh si ty