MENU
home

Zaplav ma láskou

EmDaj mi naDpiť
Guhas môj Csmäd.
EmUpriam môj Dzrak
Glen na tebaC.

EmVeď pre mňa mDáš nádherný plEmán,
Veď pre mňa mDáš nádherný plEmán,
Veď pre mňa mDáš nádherný plGán.

Zaplav ma Cláskou, občerstvi maD
prichádzam s Embázňou, premieňaj Gma,
nech smelo Cmôžem predstúDpiť
až pred tvoj Gtrón.