MENU
home

Zázrak vykúpenia

1.aMôže i na pustej púšti E živá tráva rásť,
dzarodiť i planý figovEník.
aMôže hviezda, ktorú cez deň Evôbec nevidíš,
dv noci žiariť Ejasom ohniavým.
Môže i na skalnej pôde krásny kvet
vyrásť mravec uniesť ťažké bremená.
Môže i uprostred dažďa slnko preblesnúť,
môže dúfať človek strápený.

R: /:aUver v zázrak vykúpenia Epozri,
Boh chcel: chromí chodia d slepí vidia,
Ehluchí počuad E:/

2. Môže človek nepozvaný na hostinu prísť,
lotor sprava byť zachránený.
Môže ovcu zablúdenú dobrý pastier nájsť,
život zmeniť hriešnik bývalý.
Môže viera malá ako zrnko horčičné
konať veci, divy zázračné.
Môže láska ani za zbraň nepokladaná
vydobyť kráľovstvo nebeské.