MENU
home

Zohni kolená

GZohni koleCná, DPán prichádza hk nám,
e7spájaj sa Cs ním h6tichou a7modlitDbou.
GSám uviCdíš, Don sa pozehrá,
epiesňami Ch6tame a7Kráľa D4krDáGľov.