MENU
home

Zvelebený Pán

1.AZveleEbený buď, tam, kde f#kraj medom Doplýva
tam, kde Arieky vždy Ehojné sú, f#zvelebený PánD
AZveleEbený buď, aj keď f#v púšti sa Dnachádzam
aj keď Akráčam sám Ev pustinách, fiszvelebený PánD

R:AKaždú milosť, Ečo mi dávaš, f#vyspievam Drád
Aaj keď tma ma Eobopína f#ja zavoDlám:
Zvelebený Abuď Pane Enáš, zvelebený f#PánD
zvelebený Abuď Pane Enáš, požehnané, f#slávne Emeno Dmáš

2.Zvelebený buď, keď ma lúč slnka zohrieva
keď je svet krásny bez tieňa, zvelebený Pán
Zvelebený buď, aj na púti, čo ťažká je
aj keď obetu prinášam, zvelebený Pán

M:Máš Aprávo dať aj Evziať, máš f#právo dať aj Dvziať
ja Astále spievam Erád f#zvelebený DPán