MENU
home

Zvelebený Pán

1.AZveleEbený buď, tam, kde F#mikraj medom Doplýva
tam, kde Arieky vždy Ehojné sú, F#mizvelebený PánD
AZveleEbený buď, aj keď F#miv púšti sa Dnachádzam
aj keď Akráčam sám Ev pustinách, fiszvelebený PánD

R:AKaždú milosť, Ečo mi dávaš, F#mivyspievam Drád
Aaj keď tma ma Eobopína F#mija zavoDlám:
Zvelebený Abuď Pane Enáš, zvelebený F#miPánD
zvelebený Abuď Pane Enáš, požehnané, F#mislávne Emeno Dmáš

2.Zvelebený buď, keď ma lúč slnka zohrieva
keď je svet krásny bez tieňa, zvelebený Pán
Zvelebený buď, aj na púti, čo ťažká je
aj keď obetu prinášam, zvelebený Pán

M:Máš Aprávo dať aj Evziať, máš F#miprávo dať aj Dvziať
ja Astále spievam Erád F#mizvelebený DPán