MENU
home

Bože môj – Ž22

R:Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

1.Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, * vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.
„Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, * nech ho zachráni, ako ho má rád.“ R:

2.Obkľučuje ma svorka psov, *obstupuje ma tlupa zlosynov.
Prebodli mi ruky a nohy, * môžem si spočítať všetky svoje kosti. R:

3.Delia si moje šaty * a o môj odev hádžu lós.
Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa, * ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. R:

4.Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom * a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.
Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, † oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci. * Nech majú pred ním bázeň
všetky pokolenia Izraelove. R: