MENU
home

chváľte meno Pánovo – žalm 148

R:Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.

1.Chváľte Pána z nebies,
chváľte ho na výsostiach.
Chváľte ho, všetci anjeli;
chváľte ho, všetky nebeské mocnosti;R:

2.chváľte ho, slnko a mesiac;
chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;
chváľte ho, nebies nebesia
a všetky vody nad oblohou.R:

3.vrchy a všetky pahorky,
ovocné stromy a všetky cédre,
divá zver a všetok dobytok,
plazy a okrídlené vtáctvo. R:

4.Králi zeme a všetky národy,
kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
mládenci a panny, starci a junáci
nech chvália meno Pánovo,
lebo iba jeho meno je vznešené. R:

5.Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia
a svojmu ľudu dáva veľkú moc. R: