MENU
home

Keď kľačím pred Tebou

1. DKeď kľafisčím pred GteAbou, Dv srdci fissvojom Gradosť Amám.
DÓ, Márifisa, hPani naeša, Asvieť mi Dna ceste v Atmách.

R: DAfisve MaGriAa, Dgrafistia GpleAna, DDomifisnus Fistehcum, ebeneAdictaDtum.

2. Pani naša dobrá, ty vieš, ako ťaží žiaľ.
Horké slzy, ľudský nevďak, svieť mi na ceste v tmách. R:
Vysvetlivky ku označeniu