MENU
home

Až do konca dní

S akordami
Čistý text

1.G Dnes dávaš A všetko čo Hm máš,
G našiel si A lásku, a D tak ju stráž.
G Boh klope A na dvere, Hm kým svet spí,
On aj v noci Em bdie a dnes D aj ty bdieš s A ním.

2. G Láska je A úsmev aj Hm plač. G Smútok a
A strach náhle D zmýva dážď.
G Cítiš, že A Boh je tak Hm blízko nás,
Cítiš, že s Em Ním si tak D stále viac A svoj.
Boh ti G práve dal to Hm znamenie tých nových G dní,
krásnych A dní.

R:Až do konca G dní, On A chráni ťa Hm láskou.
Dnes ti vrátil G raj, tak ho A vnútri D maj.
Až do konca G dní má A k človeku Hm blízko,
S Ním nikdy nie si Em sám.
/:Až Hm do konca A dní:/ D

3.Vždy príde otázok pár, čo trápia srdce a trápia tvár.
Vieš, že ťa nezlomia, kým si s Ním, Neboj sa ísť,
On vie čo s tým. Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní,
krásnych dní.

M:Aj keď svet pominie, tak jeho láska je naveky.

R: