MENU
home

Baránok Boží 01

DBaránok hBoží, ktorý Gsnímaš Ahriechy sveta,
Dzmiluj sa hnad nami, Gzmiluj sa Anad nami.

DBaránok hBoží, ktorý Gsnímaš Ahriechy sveta,
Dzmiluj sa hnad nami, Gzmiluj sa Anad nami.H7

EBaránok c#Boží, ktorý Asnímaš Hhriechy sveta,
Edaruj nám c#svoj pokoj, Adaruj nám Hsvoj poEkoj.
Daruj nám c#svoj pokoj, Adaruj nám Hsvoj poEkoj.
Daruj nám c#svoj pokoj, Adaruj nám Hsvoj poEkoj.