MENU
home

Kráľ národov

1.GPoď s Dnaemi Cvzývať eKráľa,
CPána etvorstva a7celéDho!
GMiDloesrdCného, eslávneho, a7majeDstátneGho

R:DJežiš, a7národov e7je Kráľ,
DJežiš, CDnov GPán!
DJežiš a7národov e7je Kráľ, a7pánov D4Pán!D

2.Úžasnou láskou, chválou, naše srdcia naplnil.
Rozličnosť rás i jazykov, predivne spojil. R:

3.Vzdajte hold všetci ľudia, príďte k nemu s radosťou.
Spojení Jeho láskou, Jeho milosťou. R:

4.Príď Pane, naplň slávou požehnaj svoj svätý chrám,
kým každý národ neuzrie Tvoju pravú tvár.

R:DJežiš, a7národov e7je Kráľ,
DJežiš, CDnov GPán!
DJežiš a7národov e7je Kráľ, a7pánov D4Pán!D
h7Dnov E4Pán!E

5.AVzdaj EBof#hu Dslávu f#a česť,
DJeho f#súd sa h7priblíEžil.
AStvoErif#teľ Dvšemocf#ný je,
h7Pán náš EjediAný.

Noty: zbor,