MENU
home

Nebojte sa!

R:DNeG/Dbojte A4saA, veď Dja som G9/Hs vaA4miA.
Nehbojte f#/Asa! Veď Gja som es vaCmi. A4S vaAmi.
DNeG/Dbojte A4saA, veď DBoh je G9/HLásA4kaA.
Nehbojte f#/Asa! GBuďte epevní vo A4vieAre.

1.G9/HTy si skalou našej D/Aspásy,
G9jediná naša D9/F#opora.
Tvoje hsvetlo nech f#/Azažiari v G7-6D9-8/F#s.
Uzdrav e7naše srdcia, D/F#milosť G6daj A4námA.

2.G9/HPomôž nám byť Tebe D/Averným,
G9vytrvať po celý D9/F#žitia čas.
Ty si hjediný f#/Aúkryt a G7-6D9-8/F#dej,
svojím e7požehnaním D/F#spreváG6dzaj A4násA.

3.G9/HDávajte svetu môj D/Aoheň,
G9pokoj a milosrD9/F#denstvo.
Všetkým hnárodom f#/Adávajte G7-6D9-8/F#dej,
moje e7svetlo nech D/F#zažiaG6ri A4vámA.