MENU
home

Moja múdrosť

S akordami
Čistý text

dMoCja Fmúdrosť a moja Bmaj7Cdej,
dmoCja Fpieseň dmi7je CPán.
On je BBoh a ASpasiteľ dmináš, tak Csa neFbojte, JeBžiš je Ctu,
neabojte dsa, veď náš Bmaj7Pán Cje Ftu.