MENU
home

Krížová cesta

S akordami
Čistý text

1.aPrechádzaš s krížom ekrvavým, adúfaš, že sa ezastavím
dA utriem Ti krv abielou šatkou-čo mám, Esi plný rán.

2.aVryli sa Ti edo dlaní, amojou pýchou ekorunovaný
dA bolí Ťa to, akeď sa smeje Ti dav EŽidovský Kráľ

R:aViem, že ja Gtvoja šiesta rana Csom
EKaždou hádkou as priateľom
GKaždým hriechom, Cktorý mám EŤa pribíjam
aViem, že ja GŤa predávam jak Judáš
CA Ty mi odpúšťaš EMesiáš

3.aPrechádzaš s krížom ev objatí aDúfaš, že sa enestratím
dA budem s Tebou aako Šimon niesť ETvoju bolesť

R:aViem, že ja Gtvoja šiesta rana Csom
EKaždou hádkou as priateľom
GKaždým hriechom, Cktorý mám EŤa pribíjam
aViem, že ja GŤa predávam jak Judáš
CA Ty mi odpúšťaš EMesiáš

Koniec:aPrechádzaš s krížom ekrvavým, apri mne si sa ezastavil
dA Tvoje telo, acelé tŕňové Ebuduje všetko nové…