MENU
home

Pokoj vám

1.Raz hprišlo dieťa Ana ten svet a Gbol to Boží F#syn.
A hveľké vojská Aanjelov sem Gna Zem zlietli s F#ním
A Gtakto ľuďom Aspievali chohrálom nádherEným:

R:GÓAo, Dnádej a Alásku všetkým
hvám, posiela F#Pán
GÓAo, Dk vám prišiel Asám, pokoj hvám

2.Keď počuli to pastieri hneď klesli do kolien
Veď každý túžil nad hlavou mať nebo pokojné
A od vtedy ten pozdrav zo všetkých strán sveta znie :

R:GÓAo, Dnádej a Alásku všetkým
hvám, posiela F#Pán
GÓAo, Dk vám prišiel Asám, pokoj hvám

3.Nech pokoj je tu stále s vami, aj v čas vianočný
Nech máte v roku veľa krásnych a pokojných dní
Ten pokoj prinieslo vám dieťa čo v jasličkách sní

R:GÓAo, Dnádej a Alásku všetkým
hvám, posiela F#Pán
GÓAo, Dk vám prišiel Asám, pokoj hvám