MENU
home

A tam v jednej doľiňe

1.A tam v jednej doľiňe, doľiňe, v judskej krajiňe, v judskej krajiňe,
pašľi še tam ovečki, ovečki, pri Betleheme, pri Betleheme.
/:Šľi bačove s juhasami, špivajuci, s anďelami, do Betlehema, do Betlehema.:/

2.A tam v jednej doľiňe, doľiňe, v judskej krajiňe, v judskej krajiňe,
narodzil še Mesiaš, Mesiaš, v tim Betleheme, v tim Betleheme.
/:Poce i vi, nemeškajce, Ježiška tam privitajce, v tim Betleheme, v tim Betleheme.:/

3.A tam v jednej doľiňe, doľiňe, v judskej krajiňe, v judskej krajiňe,
pašľi še tam ovečki, ovečki, pri Betleheme, pri Betleheme.
/:Veľka radosc še zjavila, bi nas z hrichoch vikupila, v tim Betleheme, v tim Betleheme:/

A tam v jednej doľiňe, doľiňe, v judskej krajiňe, v judskej krajiňe…