MENU
home

Te deum – Teba Bože chválime

Teba, Bože, chválime, * teba, Pane, velebíme,
Teba, večný Otče, * uctieva celá zem.
Tebe všetci anjeli, * tebe nebesia i všetky mocnosti,
tebe cherubíni a serafíni * bez prestania prespevujú:
Svätý, * svätý, * svätý * Pán, Boh zástupov.
Plné sú nebo i zem * tvojej veleby a slávy.

Teba oslavuje * slávny zbor apoštolov;
teba velebí * veľký počet prorokov;
teba chváli * vznešený zástup mučeníkov;
teba oslavuje * svätá Cirkev po celej zemi,
teba, Otče, * nesmierne velebného,
i tvojho milovaného, * pravého a jediného Syna,
aj Ducha Svätého, * Tešiteľa nášho.

Kriste, * ty si kráľ slávy.
Ty si Otcov Syn * od večnosti.
Ty si neváhal vstúpiť do života Panny, * stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka.
Ty si zvíťazil nad smrťou * a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo.
Ty sedíš po pravici Boha * v sláve svojho Otca.
Veríme, * že ako sudca ešte raz prídeš.

Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom, * ktorých si vykúpil predrahou krvou.
Pripočítaj nás k svojim svätým * vo večnej sláve.

Zachráň, Pane, svoj ľud * a žehnaj svojich dedičov.
A spravuj ich * a vyvýš ich až naveky.
Po všetky dni * dobrorečíme tebe.
A chválime tvoje meno naveky, * až na veky večné.
Vo svojej láskavosti, Pane, * chráň nás v tento deň pred hriechom.
Zmiluj sa, Pane, nad nami, * zmiluj sa nad nami.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, * ako dúfame v teba.
V teba, Pane, som dúfal, * nebudem zahanbený naveky.